Профорієнтація в Україні / Статті / Профорієнтація старшокласників: ліцейськ...

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Профорієнтація в Україні

21.01.2008 Профорієнтація старшокласників: ліцейські інновації

Вибір майбутньої професії - це серйозний крок, який випускники роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних природних здібностей. Вступ до вищого навчального закладу є для них важливим життєвим проектом, над яким майбутні абітурієнти працюють разом з вчителями та адміністрацією.

Життя як самоорганізація

Життя - це ряд зусиль. Ми бачимо мету,
але не завжди бачимо дорогу.
В. Шкловський.

У нашому ліцеї започатковано "Професійно-консультаційний Центр", який є організаційною базою для розвитку професійного самовизначення ліцеїстів та продовження освіти у вищому навчальному закладі. Сенс його існування - це вихід як стандартних функцій педколективу, так і ліцейських територіальних обмежень у світ громади міста та області. Роботу Центру ми організували на таких концептуальних засадах:

 1. Виявлення задатків підлітка й надання йому інформації про оптимальну для його розвитку діяльність та професію.
 2. Організація роботи гуртків, у яких можна поглибити і розвинути свої можливості, підготуватися до вступних іспитів.
 3. Стимулювання участі у предметних олімпіадах і конкурсах МАН, міжнародних освітніх проектах для школярів.
 4. Організація та проведення позакласних заходів щодо можливостей працевлаштування з використанням новітніх розробок у різних галузях науки (психології, педагогіки, обчислювальної техніки, комунікацій та ін).

При цьому ми виділили декілька конкретних практичних напрямків:

1. Профінформаційна робота з учнями щодо озброєння підлітків визначеною сукупністю знань про соціально-економічні і психофізіологічні особливості різних професій; умов правильного вибору однієї з них; інформації про канали працевлаштування, вимог до прийому на роботу і т.д. Це напрям роботи, в якому систематизуються відомості про зміст та перспективи сучасних професій, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, стан та потреби ринку праці. Профінформаційна робота проводиться на позакласних заходах, уроках-екскурсіях до ВНЗ та підприємств, де використовують новітні інформаційні та управлінські технології. Учні мають змогу у бібліотеці ліцею отримати інформацію про світ професій і ринку праці з періодичних видань та спеціальної наукової літератури. Випускники ліцею, які стали успішними студентами провідних ВНЗ України, Європи та Америки, на зустрічах, за доброю традицією, передають інформацію з перших вуст абітурієнтам - одинадцятикласникам.

Профконсультаційна робота проводиться з використанням комп'ютерних технологій.

Одним з головних напрямів роботи ліцею є інформатизація учбово-виховного процесу завдяки застосуванню новітніх інформаційних технологій. У різноманітних сферах учбового процесу, зокрема, в профорієнтаційній роботі, при цьому інтегруються зусилля психолога-консультанта з можливостями сучасних інформаційних технологій. На першому етапі досліджуються індивідуальні психологічні характеристики, професійні інтереси учня, потім проводиться робота, спрямована на визначення придатності до окремих видів професійної діяльності.

Для врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей проводиться комп'ютерне тестування. На основі результатів тестування надаються рекомендації учням щодо вибору майбутнього фаху. Ми використовуємо такі комп'ютерні тести:

 1. Методика "Мотивы выбора профессии" (В. Семиченко).
 2. Діагностика професійних уподобань.
 3. Опитувальник професійної спрямованості Д. Голанда.
 4. Опитувальник виявлення структури темпераменту.
 5. Методика виявлення та оцінки структури інтелекту (ТІП).
 6. Тест Равена.
 7. Методика виявлення адміністративних здібностей.
 8. Тест на визначення схильності до підприємницької діяльності.

Результати комп'ютерного тестування допомагають учням самовизначитися у майбутньому професійному напрямку. Завдяки цій роботі учні дізнаються про рівень свого інтелекту, характер і здібності, а особливо про те, як використати власні індивідуальні можливості при виборі професії. Усі тести є доступними для учнів завдяки ліцейській локальній мережі. Особливою "родзинкою" є організація роботи учнів з тестами на уроках інформатики, що заплановані у поточному розкладі занять: не всі діти хочуть чи можуть виділити час для роботи над самим собою у позаурочні години. Таким чином, ми й втілюємо відоме: "Навчайте дітей через життя" (Арістотель).

2. Профдіагностична робота проводиться як комплекс психологічних, психофізіологічних та інших методів вивчення особи з використанням глобальних телекомунікаційних мереж. Це дозволяє підлітку звернутися для пошуку інформації як до електронних бібліотек та баз даних ВНЗ, так і зробити запит по електронній пошті, пройти комп'ютерне тестування своїх спроможностей, інтересів та схильностей, визначити найбільш цікаві саме для нього професії та одержати докладну інформацію про них. Індивідуальна консультація у психолога з питань професійного самовизначення розширює можливості індивідуальної самоактуалізації учня на ринку праці.

У життя через працю

В результаті учні вже в ліцеї пізнають вимоги до власного успішного працевлаштування. Тобто необхідність ...

1.Оволодіння знаннями щодо своєї майбутньої спеціальності та практичний досвід у виконанні конкретних завдань.

Найвигіднішим в нашому інформаційному суспільстві є можливість набувати за короткі терміни нові знання та використовувати їх на практиці. На уроках велике значення приділяється застосуванню отриманих теоретичних знань у роботі над практичними завданнями. На уроках математики та фізики - це розв'язування задач, які формують культуру мислення, розвивають інтелектуальні здібності. Технологічно це впроваджено у розподілі часу: 70% виділяється на практичні заняття. Це стосується предметів профільного циклу: математики, фізики та інформатики.

На уроках гуманітарного циклу запроваджуються такі форми роботи як дискусії, робота в групах, захист проектів, котрі активізують засвоєння матеріалу та викликають бажання творчого пошуку. Систематично проводяться консультації по тижневому розкладу та перед підсумковою атестацією по окремому модулю програми. Важливою метою у організації педагогічного процесу є створення відповідального відношення до навчального процесу, формування навичок самоосвіти та інтелектуальної роботи. Всім учням пропонується виконати науково-дослідну роботу під керівництвом викладачів.

2. Вільне володіння комп'ютерними технологіями, здатність за короткий час оволодіти прикладними програмами. За даними служби зайнятості, до 70% вакансій вимагають від потенціальних працівників знань персонального комп'ютера та навичок роботи з прикладними програмами.

Високий рівень викладання інформатики у фізико-технічному ліцеї дає змогу значній частині випускників вибирати свою майбутню професію у сфері інформаційних технологій: програмування, Web-дизайн, адміністрування мереж, Інтернет-технології, економічна кібернетика, системна аналітика та ін.

Також, для профорієнтації важливо, що за допомогою комп'ютера можна працювати з моделями реальних об'єктів, які пов'язані з діяльністю різноманітних систем. Наприклад, для дослідження роботи підприємства можна використати інформаційну модель на основі, припустимо, бази даних. Створення електронної презентації своєї майбутньої професії - це також потужний ресурс до усвідомленого вибору майбутнього професійного фаху.

3.Володіння однією, краще декількома іноземними мовами.

У ліцеї кожен учень в обов'язковому порядку вивчає дві іноземні мови: англійську та французьку (німецьку, іспанську). Працюють гуртки поглибленого вивчення мов та підготовки учнів до здачі екзамену на сертифікати TOEFL, IELTS. Кожного року група ліцеїстів виїжджає на мовну практику до французьких ліцеїв.

4. Оволодіння основами знань з практичної економіки та основ бізнесу.

Велике зацікавлення учнів викликають уроки економіки, наповнені практичними роботами по створенню бізнес-планів, організації та розвитку бізнесу, розрахунку ризику інвестицій у різні проекти, основ маркетингового дослідження ринку товарів та послуг. Кожного року ліцеїсти - серед переможців олімпіад та конкурсів економічного напрямку.

З ким та з чим у життя

У профорієнтаційній роботі з учнями зводиться до мінімуму так звана теорія і робиться так, щоб важливі теоретичні положення усвідомлювалися в ході практичних занять. Онтологічний потенціал явища застосування теорії (інтелектуальна практика) безвідмовно спрацьовує через будь-які персональні методичні уподобання будь-якого педагога: шкода, що успадкована пострадянська організація освіти - як "гирі на ногах" кожної особистості, що прагне до розвитку. Зрозуміло, що такі "гирі" вкрай необхідні для творення авторитарного середовища, але ж таке середовище нам потрібне як "п'яте колесо до воза".

Наприклад, такий явно "неактивний" метод, як лекція, можна добре реалізувати, якщо її прочитають викладачі вузів або ерудовані батьки з використанням мультимедійних комп'ютерних засобів. При проведенні позакласних заходів використовуються методи, потенціал яких, у більшості випадків, досить високий навіть у роботі з пасивними аудиторіями. Це профорієнтаційні ігри з класом, профорієнтаційні ігрові вправи і моделювання мікроситуацій, карткові профконсультаційні методики.

У період допрофесійної підготовки учнів у співпраці з педагогами вирішується проблема життєвого і професійного самовизначення. Під керівництвом заступника директора з профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки в ліцеї здійснюється взаємодія з провідними навчальними закладами України.

Системне психолого-педагогічне та профорієнтаційне тестування - у три етапи для паралелей 9-х, 10-х та 11-х класів. На першому етапі виявляється сфера бажаної діяльності, на другому - уточнюється професійний вибір із врахуванням психофізіологічних можливостей, на заключному етапі формується список рекомендованих професій. При необхідності надаються консультації психолога щодо вибору майбутньої професії. Щорічно проводяться екскурсії з виїздом до Національного технічного університету України "КПІ", Дніпропетровського національного університету та Харківського аерокосмічного університету "ХАІ".

Основним напрямом профорієнтаційної роботи є співпраця з факультетами та приймальною комісією Херсонського національного технічного університету. Проводяться зустрічі з деканами та провідними викладачами ХНТУ, для ліцеїстів читаються лекції та проводяться практичні заняття. З кафедрами фізичної електроніки і дизайну організовані спільні факультативи.

Окреме місце належить співпраці за угодами з Національним технічним університетом України "КПІ", а також з Дніпропетровським національним університетом, Харківським аерокосмічним університетом "ХАІ", Харківським технічним університетом радіоелектроніки, Харківським автодорожним інститутом, Одеським національним університетом, котра системно ведеться ще з 1996 року. Викладачі цих вузів за планом профорієнтаційної роботи ліцею проводять виїзні лекції та семінарські заняття у ліцеї. Професори та доценти керують науково-дослідницькими роботами учнів, які беруть участь у конкурсах Малої академії наук.

На базі ФТЛ щорічно проводяться виїзні тестування та регіональні олімпіади, які надавали можливість дострокового вступу до Дніпропетровського національного університету, Харківського аерокосмічного університету "ХАІ", Харківського автодорожнього інституту. У ліцеї працює Філіал інституту довузівської підготовки НТУУ "КПІ" та технічний клас Харківського аерокосмічного університету "ХАІ" .

За останні 10 років 923 випускники стали студентами цих ВНЗ. Кожного року ліцеїсти беруть участь у заочних олімпіадах Московського фізико-технічного інституту, Київського національного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом, які дають пільги при вступі до цих ВНЗ.

Щорічно команда ліцею бере участь в олімпіаді Харківського національного економічного університету "Економіст 200..", переможці якої мають право дострокового вступу до цього вузу. Учні ФТЛ отримують студентські квитки цього ВНЗ кожного року.

З 2004 року випускники ліцею брали активну участь у зовнішньому незалежному тестуванні. У 2007 році у зовнішньому незалежному тестуванні з математики, історії та української мови брали участь 226 ліцеїсти, 67% використали результати тестування для вступу у ВНЗ. За результатами 2007 року випускники ліцею навчаються у 42 вищих навчальних закладах, тільки 1З% на контрактній основі. До випускників ліцею проявляють інтерес представники вищих навчальних закладів та роботодавці, деякі з них пропонують роботу одразу після закінчення ліцею.

Ліцей є відкритою системою, до якої можуть звернутися та звертаються, як окремі середні заклади, так і окремі випускники з будь-якого закладу освіти: створене нами середовище дозволяє особистості ефективно самовизначитися та підготуватися до оптимального власного професійного "Я" та успішно інтегрувати його у наше суспільне "МИ".

Слободенюк Олександр,
заступник директора з профорієнтаційної роботи
фізико-технічного ліцею м. Херсона,
джерело: "Всеукраїнська експертна мережа"

Перейти вище: Статті