Профорієнтація в Україні / Статті / Правильний вибір - запорука успіху

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Профорієнтація в Україні

07.07.2008 Правильний вибір - запорука успіху

Усвідомлений вибір професії впливає на подальше життя, визначає успішність самореалізації, соціалізації, кар'єрного і професійного зростання. Необхідність організації ефективного професійного консультування, спрямованого на допомогу підліткові в цьому, відповідає суспільним і особистісним вимогам, робить цю проблему надзвичайно актуальною.

Про це ми говоримо з Валентином Васильовичем Рибалкою, доктором психологічних наук, який вважає, що найголовніше в житті - бути творчою та духовно розвинутою людиною.

- Валентине Васильовичу, як ви вважаєте, чому останнім часом зросла актуальність проблеми профорієнтації? Як змінилися погляди на її завдання?

- Зазвичай вибір професії молодими людьми відбувається на основі зовнішньої привабливості, приміром, за рівнем зарплати, іміджу установи, престижності професії, за прикладом батьків, друзів тощо. Але при цьому часто-густо ігноруються, нехтуються якості власної особистості. Останнє відбувається тому, що людина, як правило, краще знає об'єктивну дійсність (навчальний предмет, свій одяг, робоче місце і т.д.), ніж свої суб'єктивні психологічні властивості.

Запитайте, наприклад, у школяра, який у нього коефіцієнт інтелектуальності (IQ), тип темпераменту чи характеру, структура інтересів, сенс життя тощо, і у відповідь ви почуєте дуже сумну й примарну оцінку самого себе. Водночас більшість сучасних професій є дуже складними і також потребують ретельного глибинного пізнання, до того ж їх кількість сягає тисяч. Тому так важливо знайти свій, "сродний труд", як говорив ще у свій час Г.С.Сковорода. А невдалий вибір професії призводить до незадоволення собою, неефективності праці, невдалої кар'єри, безробіття та, більш того, - до страждань від професійних хвороб. А якщо додати до цього, що структура професій стрімко змінюється, потрібні ще й мобільність, гнучкість, готовність до своєчасної зміни спеціальності, то проблема вибору ускладнюється. Саме тому значній частині людей потрібна професійна кваліфікована допомога у вирішенні цієї проблеми, яку здійснює система профорієнтації.

- Яким чином слід працювати з профорієнтатором, щоб зробити правильний вибір щодо майбутньої професії?

- Процес вибору професії характеризується багатовимірністю. Для правильного, адекватного вибору випускнику школи слід провести велику внутрішню роботу. Науково-дослідна робота профорієнтатора повинна містити кілька важливих етапів.

Перший етап - профінформаційний. Він дозволяє отримати максимум інформації про професії, їх зміст, статус на ринку праці, рівень необхідної освіти, перспективи працевлаштування, можливості продовження навчання. На даному етапі профорієнтатор ознайомлює молоду людину з професіограмами та психограмами різних професій.

Другий етап - профдіагностика, яка має на меті виявлення мотивів, інтересів, схильностей та здібностей людини до опанування професії.

Третій етап - профконсультування, що передбачає надання допомоги у виборі професії на основі зіставлення професіограм та психограм з даними психодіагностики юної особистості і встановлення ступеня відповідності між професією і її якостями.

У процесі консультації може здійснюватися переорієнтація абітурієнта з випадково обраної на іншу професію (спеціальність), однак остаточний вибір залишається за ним.

Четвертий етап - професійна апробація, під час якої відбувається знайомство учнів з робочими місцями, їх технічним оснащенням; визначаються і перевіряються здібності майбутнього працівника безпосередньо у трудовій діяльності, здатність виконувати операції у визначеній послідовності; співвідносяться очікування молодих людей з реальними умовами трудової діяльності; здійснюється оцінка ними самими своїх можливостей засвоєння обраної професії.

Слід зауважити, що деякі професії потребують тривалої і ґрунтовної підготовки, навчання - у ВНЗ, коледжах, професійно-технічних закладах, курсах тощо. Тому чим раніше людина усвідомить, що професія обрана невідповідно, тим більше користі вона зробить для себе та не марнуватиме час.

Проблема вибору професії є надзвичайно важливою і непростою. Існує безліч суто технологічних питань вибору професії, які може розв'язати лише досвідчений спеціаліст-профорієнтатор.

Отже, необхідним є комплексний підхід до профорієнтаційної роботи, який дає можливість кожному учневі усвідомлено підійти до вибору професії.

- Дякуємо Вам, Валентине Васильовичу, за цікаву бесіду та надзвичайно корисну інформацію, яка стане у нагоді тим, хто опинився перед важливим вибором, від якого залежатиме подальше життя.

- Від себе хочемо додати - шановні читачі, поставтеся з максимальною відповідальністю до свого вибору. Не дайте закоренілим стереотипам чи думці сторонніх збити Вас з правильного шляху. Прислухайтеся до себе, оберіть ту професію, яка приноситиме Вам задоволення та відчуття внутрішньої гармонії, а матеріальна винагорода за таку працю не змусить на себе довго чекати. Від щирого серця бажаємо Вам успіхів у самовизначенні!

Розмову вела Уляна Лисак,
джерело: Куди піти навчатись. -
2008. - № 2(47). - с.30

Перейти вище: Статті