Необхідна освіта / Статті / Портрет ідеальної зарплати

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Отримуємо освіту та досвід

08.01.2008 Портрет ідеальної зарплати

Очевидно, що заробітна платня в різних куточках світу різниться не тільки в кілька разів, але й в кількадесят. Проте цікаво, наскільки обрана професія та наявність вищої освіти впливає на заробіток? Чи на винагороду за працю впливає те, що від нас не залежить, - тобто стать? Чи тенденції у світі подібні, чи, все-таки, відрізняються від того, що переживає сьогодні Україна?

Пропоную невелику прогулянку різними країнами. Перша зупинка: найближчий західний сусід - Польща. Тут до зарплатні ставляться з усією серйозністю! Тому досліджують її під різними кутами зору. Одне з ґрунтовних соціологічних досліджень вказує на тенденції залежності обраної професії, освіти та заробітків. Підбиваючи підсумки цієї статистики чітко видно, що освіта в значній мірі впливає на винагороду за працю. Пов'язано це з рівнем компетенції та кваліфікації працівників.

Перейдімо до конкретних цифр. Найменше заробляють особи з середньою освітою - 1660 злотих (3320 гривень) на місяць. Працівники з професійною освітою отримують на 15% більше. Професійна технічна освіта та неповна вища освіта додають чергові 13% і середня заплата таких осіб становить 2150 злотих (4300 гривень) на місяць. На ще вищу зарплату можуть розраховувати особи, які закінчили вищі навчальні заклади. Зарплатня таких фахівців на 36% вища, ніж у тих, хто має незакінчену вищу освіту. Проте різниця між найнижчими зарплатами в цій групі та найвищими разюча і коливається від 1400 злотих (2800 гривень) на місяць, а десять відсотків фінансово найуспішніших у цій групі отримує більше 8000 злотих (16000 гривень) на місяць. Післядипломне навчання підносить планку зарплатні ще на 12 відсотків.

Проте важливою є не тільки наявність освіти, але й обрана галузь. При аналізі різниці в зарплаті працівників, які мають вищу освіту, проте закінчили різні факультети, кидається у вічі найбільший заробіток випускників технічних вузів, фах яких пов'язаний з новітніми технологіями. Найменше заробляють випускники педагогічних напрямків.

Спеціальність Заробіток на місяць
Випускники технічних напрямків (новітні технології) 3500 злотих (7000 гривень)
Випускники технічних напрямків (механіка, будівництво, важка промисловість) 3000 злотих (6000 гривень)
Випускники медичних вузів 2280 злотих (4550 гривень)
Випускники педагогічних напрямків 2000 злотих (4000 гривень)

Впливає на зарплату і вік. Значною мірою це мотивується стажем роботи та професійною освітою. В залежності від освіти віковий чинник має різний вплив, проте, узагальнюючи, найбільше заробляють у Польщі чоловіки у віці від 36 до 40 років та жінки у віці 30-31 року. На цьому життєвому відрізку працівники переважно заробляють вдвічі більше, ніж випускники вузів. Після сорока спостерігається невеликий спад зарплати.

Ще один важливий компонент доброї винагороди за працю - знання іноземних мов. Дивлячись на зарплатню людей, які знають різні іноземні мови, помітно, що найбільше заробляють особи зі знанням французькою мови, а за ними йдуть знавці італійської, які отримують на двадцять відсотків більше, ніж ті, хто вільно володіє російською. Більше того, кількість іноземних мов, які знає працівник, також впливає на розмір винагороди. Знання двох іноземних мов збільшує розмір зарплати приблизно на 20%. Знання трьох іноземних мов - на 35% у порівнянні з тими, хто знає тільки одну іноземну мову. Дуже помітним є і зменшення середнього розміру зарплати тих, хто не знає англійської мови. Без знання англійської в Польщі заробляють на 40 відсотків менше за тих, хто вільно спілкується мовою туманного Альбіону.

Проте на різницю в заробітку впливає не тільки освіта, вибраний напрямок та знання іноземних мов, але й стать. У Польщі в середньому жінки заробляють на 36% менше, ніж чоловіки. Диспропорція збільшується з важливістю займаної посади. На однакових посадах при однакових обов'язках та освіті ця цифра коливається від 15%, у випадку рядового працівника, і до 120%, коли йдеться про посаду генерального директора. Найбільша різниця між зарплатою чоловіків та жінок, якщо брати до уваги фаховий чинник - у галузі новітніх технологій та банківській сфері. Проте одна галузь, де жінки заробляють більше, ніж чоловіки, все-таки є - це культура та мистецтво. І тенденції в цій галузі у різних країнах подібні.

До цього місця ми розглянули, як виглядає співвідношення заробітку до освіти та обраного фаху у нашого найближчого західного сусіда, проте цікаво також те, як це питання виглядає за східним українським кордоном. У Росії розмір зарплати, перш за все, залежить від посади, але також і від кваліфікації. Так, зарплата працівників сфери послуг на 27% вища, ніж заробіток некваліфікованих працівників. Працівники з високою та середньою кваліфікацією заробляють на 65% більше, ніж представники нижчих професійних груп. Щодо заробітків осіб з вищою освітою, то помітно разючу прірву між заробітком чоловіків та жінок. Жінки з вищою освітою заробляють на 45% більше, ніж їхні подруги з дипломом про закінчення середньої загальноосвітньої школи, а чоловіки з вищою освітою заробляють на 27% більше ніж ті, хто не вчився у вузі.

Серед галузей, в яких у Росії працювати найвигідніше, домінує видобуток паливно-енергетичних корисних копалин. У таблиці нижче можна побачити три найвигідніші за рівнем зарплати галузі.

Галузь Зарплата на місяць
видобуток паливно-енергетичних корисних копалин 42389 рублів (8477 гривні)
фінансова діяльність 36411 рублів (7282 гривні)
виробництво коксу та нафтопродуктів 30515 рублів (6100 гривень)

У наступній таблиці - найменш вдячні професії, які приносять працівникам найменше прибутків.

Галузь Зарплата на місяць
текстильна промисловість 5705 рублів (1141 гривня)
сільське господарство 5995 рублів (1199 гривень)
виробництво взуття та шкіряних виробів 6419 рублів (1283 гривні)

Так заробляють сусіди, проте які тенденції винагороди за працю у країнах Європи, а також інших континентів? Шукаючи відповідь на це питання, вчитаймося у звіт Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) під назвою "Погляд на освіту" за 2007 рік. Значна частина цього звіту присвячена практичному застосуванню здобутої освіти. У збірнику наголошується на швидкому поширенні вищої освіти в країнах-членах ОЕСР, а це: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Південна Корея та Японія.

Кількість випускників вищих навчальних закладів у цих країнах значно збільшилася, проте чи зростала відповідно і потреба в спеціалістах з вищою освітою? Та чи не доведеться одного дня тим, хто має вищу освіту, працювати за мінімальну зарплатню? Проте, порівнявши показники тридцяти країн - членів цієї організації, знаходимо оптимістичну відповідь на поставлені вище запитання. Поширення вищої освіти накладає позитивний відбиток на населення та економіку країн, і на сьогодні не спостерігається будь-яких проявів "інфляції освіти".

Чим довше особи провели за студентською лавою, тим більше у них шансів знайти добру роботу з високим рівнем заробітку. Економіка країн-членів ОЕСР щораз більше залежить від стабільного притоку кваліфікованих працівників і ця тенденція посилюватиметься. Дослідження вказує і на те, що рівень зайнятості прямопропорційно залежить від здобутої освіти. За деякими винятками працевлаштування серед спеціалістів з вищою освітою значно вище, ніж серед випускників з повною середньою освітою. Розрив рівня зайнятості між жінками та чоловіками збільшується при зниженні якості освіти. У чоловіків, які не мають середньої освіти, шанси отримати роботу на 23% більші, ніж у жінок.

Досліджено також те, як вища освіта впливає на розмір зарплати. У 25 країнах ОЕСР ті, хто має диплом про вищу освіту, або науковий ступінь, заробляють щонайменше на 50 відсотків більше, ніж особи з середньою спеціальною освітою.

Найбільш чітко видно співвідношення заробітної платні та освіти на прикладі Данії та США. У США працівники з незакінченою середньою освітою отримують всього 65% від тієї зарплатні, яку заробляють особи із закінченою середньою освітою. Найбільша кількість безробітних у США мають незакінчену середню освіту. Така ситуація в США є наслідком гнучкого ринку праці, а також державної підтримки осіб, які вчаться. Особи з університетським дипломом заробляють на 72% більше, ніж їхні ровесники з шкільним атестатом. Ще більша прірва - лише у Данії. Натомість у Фінляндії, Бельгії, Німеччині та Швейцарії прірва менш разюча. Різниця в зарплаті між тими, хто має середню освіту, і тими, хто її не має, складає 20%.

Статева нерівність у заробітку втримується і в країні, яка вважається батьківщиною демократії. У США чоловіки заробляють на 25% більше, ніж жінки з такою ж освітою та досвідом. Проте, як пише американський журнал Форбс, ця різниця зменшується разом зі зростаючою вільною економікою.

Тенденції різних країн вимальовують загальне правило - вища освіта в моді. Але, в будь-якому випадку, усі загальні правила завжди мають винятки, які обумовлююся місцем і часом. Професії часто залежать від індивідуальних характеристик: є чоловічі професії, є жіночі, є професії, які потребують вищої освіти, а є такі, де освіта не має значення. Є професії для молоді, а є для більш зрілих осіб. Зрештою, кожна країна коригує світові тенденції, вписуючи до них свої регіональні правила. Це означає, що професії не лише самі по собі впливають на розмір зарплати, але й стають віддзеркаленням інших факторів. І хоч на сьогодні мінімальна зарплата в Україні порівняно з Євросоюзом менша у двадцять разів, а у порівнянні з США - в 11 разів, український ринок праці активно розвивається і напрямки його розвитку дуже схожі на світові, звісно, з локальними поправками.

Які ж вони, українські тенденції?

Українське Міністерство праці та соціальної політики щомісяця публікує дані моніторингу показників заробітної плати залежно від галузі та регіону, проте такі дані не дають можливості оцінити у формуванні заробітку українців вплив рівня освіти та віку. Проте, можна проаналізувати статистичні зарплатні дані за галузями. Найвищі розміри номінальної місячної заробітної плати за видами економічної діяльності у вересні 2007 року спостерігались у працівників авіаційного транспорту (2861 грн.) та тих, хто спеціалізується у фінансовій діяльності (2824 грн.), що, відповідно, в 2,01-1,98 рази перевищує середній рівень зарплати по Україні. Найнижча зарплатня у працівників таких галузей як рибництво (766 грн.); сільське господарство, мисливство та пов`язані з ним послуги (802 грн.), до цієї групи належить і охорона здоров'я та сфера соціальної допомоги (946 грн.).

Якщо поглянути на шкалу, збудовану за принципом промислової діяльності, то очевидно, що найкраще заробляють ті, хто займається виробництвом коксу та продуктів нафтопереробки (2346 грн. на місяць). Наступні - працівники добувної промисловості: добування паливно-енергетичних корисних копалин (2116 грн. на місяць). Найнижча зарплатня у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра (843 грн. на місяць), виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (882 грн. на місяць).

Навіть з цих небагатьох прикладів бачимо, що в економіці України спостерігається тенденція, згідно з якою найбільш низький рівень оплати праці є саме в тих сферах, де традиційно працюють жінки: легкій промисловості, освіті, медицині, культурі і сфері послуг. Хоч за законодавством України жінки і чоловіки мають рівні права на працю і її оплату, до нині є традиційним зниження розміру заробітної плати залежно від статі працівника. Середня зарплата жінок в Україні складає 38,7% від середньої зарплати чоловіків.

Подібно до інших країн, щораз важливіше значення для українського ринку праці набуває знання іноземних мов. Можливо, на сьогодні в Україні ще так разюче не відчувається потреба знання англійської та додаткових іноземних мов та їх вплив на рівень зарплати, проте в умовах глобалізації економіки така тенденція, без сумніву, зростатиме. Вже сьогодні на український ринок активно входять інвестори з Німеччини, Бельгії, США, Франції, Польщі та з багатьох інших країн. Підбираючи персонал для кваліфікованої інтелектуальної роботи вони, без сумніву, вимагатимуть знання їхньої, або хоча б англійської мови. Без цього складнощі виникатимуть навіть на етапі побутового порозуміння з керівництвом, а відтак - незнання іноземної мови може не лише знизити розмір зарплати, але й загалом стати на перешкоді отриманню роботи в таких фірмах.

Малюючи портрет ідеальної професії, звернімося до спільних для усіх країн тенденцій. У всіх країнах до числа найприбутковіших професій входив фінансовий сектор. Розглянуті вище результати досліджень у різних країнах підтверджують інтуїтивне відчуття, що краща освіта мусить бути відповідно нагороджена. Пильну увагу варто надати знанню іноземної мови, оскільки це також суттєво може вплинути на рівень зарплати. Не менш важливий в формуванні зарплати статевий чинник, на жаль, не уникнути, проте варто про нього пам'ятати жінкам, розмовляючи з роботодавцем про зарплату, та поцікавитися, скільки при аналогічній посаді заробляють на цьому підприємстві чоловіки.

Образ найменш прибуткового працівника окреслюється зі світових тенденцій у текстильній промисловості. Враховуючи сукупність усіх вищезгаданих факторів, особою з найменшим заробітком нам вималюється жінка з незакінченою середньою освітою, низькокваліфікована працівниця без стажу і, звісно, без знання іноземних мов.

Проте, окрім усіх вищезгаданих чинників, не можна забувати про те, що кожен кулик своє болото хвалить, а людина тільки там добре почувається, де здатна розвивати свої здібності, відчувати внутрішній комфорт, де особистісні суб'єктивні риси особистості співпадають з професійними потребами.

І на закінчення…

Оскільки вище ми користувались статистикою та узагальненими цифрами, загальну картину хочу оживити реальними заробітками представників різних професій у різних країнах.

Велика Британія. 5,05 фунтів (60 гривень) - це мінімальна зарплата, яка стосується професій, де не потрібно спеціальної кваліфікації. Таку квоту отримують особи, які доглядають за старшими людьми та дітьми. Перукарка у Великій Британії, яка працює три дні на тиждень у салоні краси, а також надає перукарські послуги в інші дні вдома, має 11 років стажу та професійну освіту, доповнену курсами підвищення кваліфікації, заробляє 1800 фунтів (18000 гривень) на місяць.

Лікар-стоматолог з вищою освітою, який працює у власній одноособовій стоматологічній клініці і проводить на роботі 5 днів на тиждень, заробляє 2500 фунтів (25000 гривень).

Ірландія. Асистентка кухаря, яка працює 40 годин на тиждень, з дипломом про середню освіту та роком стажу заробляє 1400 євро (10080 грн.) на місяць.

Архітектор, який проектує головні торгівельні центри і працює п'ять днів на тиждень, має вищу освіту і ступінь магістра інженерії архітектури, заробляє 3 тисячі євро щомісяця на основному місці праці і ще 2 тисячі євро на додатковій роботі (разом 36600 гривень).

Іспанія. Касирка з середньою освітою в маленькому супермаркеті, яка працює шість днів на тиждень по п'ять годин на день, заробляє 600 євро (4392 гривень).

Програміст із вищою програмістською освітою, стажем роботи п'ять років, та з досконалим знанням французької та англійської отримує близько 4500 євро (32940 гривень).

Франція. Водій автобуса туристичних прогулянок з професійно-технічною освітою та річним стажем працює 35 годин на тиждень і отримує за це 1400 євро (10248 гривень).

Спеціаліст відділу цінних паперів у банку, зі стажем роботи 6 років та вищою освітою, працює п'ять днів на тиждень і отримує винагороду в 4300 євро (31476 гривень) на місяць.

Португалія. Комп'ютерний дизайнер з вищою освітою, який має 28 років і працює як приватний підприємець, займаючись графічними проектами реклами, а також веденням Інтернет-сторінок, заробляє 1 300 євро (9516 гривень) на місяць.

Кельнер у кав'ярні, який працює п'ять днів на тиждень і вільно володіє англійською, без досвіду праці кельнером отримує 600 євро (4392) на місяць.

Ісландія. Прибиральниця з професійною освітою та знанням англійської мови, працюючи у великій міжнародній фірмі, прибираючи готель щодня по шість годин отримує 116000 крон (10300 гривень) на місяць.

Інженер на будівництві з вищою освітою, який працює п'ять днів на тиждень та має стаж роботи 18 років, отримує 492800 крон (44000 гривень) на місяць.

Зарплати в різних країнах, навіть досить подібних за рівнем достатку, різняться разюче, проте відрізняються і ціни. Відкриті кордони для трудової міграції в рамках країн Євросоюзу та партнерських країн дають можливість мешканцям ЄС не лише обирати фах за рівнем майбутньої зарплати, але й обирати країну, де здобута професія більше цінується. Для України це, на жаль, ще недосяжно, за винятком обмеженого кола спеціальностей.

Ірина Кириченко,
спеціально для проекту
"Профорієнтація"
Бажаєте передрукувати...?
Правила використання матеріалів сайту

Перейти вище: Статті