Необхідна освіта / Статті / Популярні педагогічні спеціальності

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Отримуємо освіту та досвід

11.03.2008 Популярні педагогічні спеціальності

У питанні "куди піти навчатися після закінчення школи" молоді люди повинні покладатися не тільки на престиж майбутньої професії, але й на власні схильності та здібності. Якщо майбутній випускник школи захоплюється психологією, йому подобається пояснювати матеріал менш успішним у навчанні товаришам, то, мабуть, йому слід замислитися над отриманням педагогічної освіти.

Якщо Ви хочете працювати вчителем будь-якої спеціальності, логопедом (це педагог, що виправляє дефекти мовлення у дітей), психологом, вихователем у дитячому садочку, керівником гуртків та секцій, викладачем вищих навчальних закладів, для цього потрібно отримати вищу педагогічну освіту.

Педагогіка - досить складна наука, що передбачає набуття досить великої кількості знань та навичок. Педагог повинен мати такі здібності:

  • аналітичні - аналізувати педагогічні явища, правильно діагностувати педагогічне явище; формулювати педагогічне завдання (проблему), знаходити способи оптимального його вирішення,
  • прогностичні - постановка педагогічних цілей і завдань; передбачення результату; передбачення можливих відхилень і небажаних явищ,
  • проективні - планування індивідуальної роботи з учнями з метою розвитку їхніх здібностей, творчих сил і обдарувань; планування розвитку виховного середовища,
  • рефлексивні - правильність постановки цілей, відповідність застосовуваних організаційних форм віковим особливостям учнів, рівневі їхнього розвитку.

Крім цього педагог повинен володіти організаторськими вміннями:

  • мобілізаційні - привертання уваги учнів і розвиток у них інтересів до навчання, праці; озброєння учнів навичками навчальної роботи,
  • інформаційні - доступно викладати навчальний матеріал; логічно правильно будувати процес передачі інформації, використовуючи різні методи: розповідь, пояснення, бесіду, проблемний, індуктивний, дедуктивний виклад матеріалу та інші; доступно формулювати питання,
  • розвивальні - створення проблемних ситуацій та інших умов для розвитку пізнавальних процесів, почуттів і волі учнів; створення умов для розвитку індивідуальних особливостей, індивідуальний підхід до учнів,
  • орієнтаційні - формування морально-ціннісних установок вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої діяльності, яка розвиває соціально значущі якості особистості.

Комунікативні уміння вчителя допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для цього необхідно вміти проникати в індивідуальність іншої людини, визначати її ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах.

Навички педагогічного спілкування - це уміння розподіляти увагу і підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів найдоцільніші способи поведінки і звертань; аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях; керувати ініціативою у спілкуванні, використовуючи для цього багатий арсенал засобів, які підвищують ефективність взаємодії.

Який заклад надає найкращу педагогічну освіту? На це питання дали відповідь дослідження фахівців ЮНЕСКО. За підсумками рейтингу, педагогічні ВНЗ можна розташувати за якістю освіти так:

1 місце - Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка (ЛНПУ),

2 місце - Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили (МДГУ),

3 місце - Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (НПУ).

Також до першої п'ятірки увійшли Маріупольський державний гуманітарний університет (МДГУ) і Мелітопольський державний педагогічний університет (МДПУ).

Вищі навчальні заклади надають можливість за 4 роки навчання отримати рівень бакалавра, за 5 років - рівень спеціаліста, 6 років - магістра. Звичайно, щоб отримати посаду директора закладу, завідувача, необхідно мати рівень спеціаліста або магістра, але працювати вихователем або вчителем можна й отримавши рівень бакалавра або молодшого спеціаліста.

Щодо працевлаштування випускників педагогічних ВНЗ, то в Україні законодавчо передбачено (наказ від 17.07.2006 р. №536) запровадження, починаючи з 2007/2008 навчального року, укладання тристоронніх угод "вищий навчальний заклад - студент - роботодавець". Такі угоди стосуються осіб, які навчаються за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням за цільовими направленнями. Укладання розпочинатиметься на другому курсі після досягнення студентом 18-ти років.

Для цього міністерством розроблено Примірну угоду про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням. Передбачається, що роботодавець, а це - управління освіти і науки, створює резерв робочих місць на кількість осіб, які були направлені на навчання до вищого навчального закладу, організовує прийняття прибулих, працевлаштування, забезпечує матеріальне стимулювання молодого фахівця відповідно до чинного законодавства; постановку молодого фахівця на квартоблік як особи, що потребує поліпшення житлових умов, а також - прикріплення до медичної установи; безпечні та нешкідливі умови праці молодого фахівця.

За останні 2,5 року середня зарплата вчителя зросла з 440 грн. до 1244 грн. на місяць, а викладача ВНЗ - із 800 до 2500 грн. на місяць. Введено доплати за стаж, лікувальні виплати, доплати за вчені й наукові звання, окремі види педагогічної діяльності. З 2008 року середня заробітна плата педагога обіцяна на рівні 1549 грн. - з 01.01.2008, 1732 грн. - з 01.10.2008, у викладача вищої школи - від 1670-2250 грн.

Заробітна плата освітян у різних районах перебуває на різному рівні. Так, у 2007 р. заробітна плата столичних педагогів у порівнянні з 2006 роком виросла в середньому на 45%.

З 1 серпня педагогічним працівникам міста Києва встановлена муніципальна надбавка у розмірі 20% посадового окладу, для виплати якої з міського бюджету додатково виділено 21,4 млн. грн.

Крім того, вперше з нагоди початку нового навчального року всі педагогічні працівники отримали грошову винагороду у розмірі 50% посадового окладу, на що з міського бюджету було виділено 14 млн. грн.

У Києві педагоги - молоді фахівці мають певні пільги, зокрема, це одноразова грошова допомога в розмірі не менше 1 тис. грн., персональна стипендія кращим молодим вчителям за підсумками конкурсу серед молодих фахівців, надбавка у розмірі 50% протягом трьох років роботи в учбовому закладі молодим фахівцям, які мають дипломи з відзнакою, надбавка молодим фахівцям у розмірі від 10% до 30% посадового окладу і забезпечення молодих фахівців і студентів безкоштовно проїзними квитками, навчально-методичною літературою.

Школам завжди потрібні талановиті кадри, що зможуть виховувати та розвивати дітей, які, як відомо, майбутнє нашої країни. Тому останнім часом зростає державна підтримка освітян, їх заохочення до роботи та бажання молодих навчатися за цією спеціальністю.

Лариса Письменна,
спеціально для проекту
"Профорієнтація"
Бажаєте передрукувати...?
Правила використання матеріалів сайту

Перейти вище: Статті