укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Досвід інших країн

23.10.2007 Польща

Польща - країна дуже близька за світоглядом до України і сусід України, крім того, вона вже декілька років у Євросоюзі і має досвід переходу від командно-адміністративної системи до демократичної. У ній раніше, ніж в Україні, почалися реформи в освіті і суспільстві, і раніше, ніж в Україні, постало питання реформування державної системи профорієнтації і консультування.

Польша У Польщі вже у 1907-1908 рр., як і в багатьох країнах Західної Європи, виникають перші приватні служби з професійної орієнтації, які займалися вивченням кандидатів на займані посади шляхом опитування за раніше складеною анкетою. У 80-х роках минулого століття у Польщі центрами профорієнтації були районні і воєводські виховно-професійні консультації, в які входили спеціалісти різних профілів: психологи, соціологи, лікарі. У них за допомогою "листів опитування", "профорієнтаційних карток", "особистих справ учнів" фіксувалися дані вивчення учня за допомогою залучення до процесу спостереження багатьох вчителів, а також обліку результатів досліджень лікарів, психологів, робітників професійної консультації. На основі аналізу даної документації класна комісія виносила висновок про те, чи вірно зроблений учнем вибір професії і профілю навчального закладу для продовження освіти. Таким чином, молоді люди практично не мали голосу у процесі вибору професії і методів діагностики своїх професійних якостей.

Зміни, які відбулися в Польщі, як результат демократичних реформ після 1989 р., дали професійному консультуванню новий поштовх. Одним із ключових проблем для молодого покоління стало усвідомлення факту, що в ринковій економіці потрібно самому прийняти відповідальність за власне професійне майбутнє. Означало це на практиці необхідність планування професійної кар'єри і управління своєю долею. Держава не несе вже відповідальності за індивідуальні долю особистості, а її роль зводиться до формування для особистості умов, що роблять можливим користування іншими формами професійного консультування і актуальною професійною інформацією.

Особливий упор був покладений на приготування шкільної молоді до активного формоутворення свого життя. Нова ідея професійного консультування у Польщі виражається в наступних задачах:

 • особистість відповідальна за свою долю, повинна зважати на об'єктивні умови, в яких живе, може одночасно використовувати всі задатки і можливості для розвитку власної індивідуальності;
 • важливою властивістю людини є її активність, особливо інтелектуальна, що виражається в самовизначенні, і робить можливим пристосування до частих змін, які відбуваються в економіці і суспільстві;
 • рішення особистості повинні бути раціональні і правильні, повинні спиратися на знання самого себе, своїх сильних і слабких сторін;
 • погляд особистості на тему власних переваг і вад суб'єктивний, не остаточний і потрібно його варіювати;
 • під час ухвалення рішення належить більше, ніж донині, враховувати суспільні умови на ринку освіти і праці, зокрема, конкуренцію на ринку праці в претензіях на робоче місце або в професійній школі і тому подібне.

На відміну від України, в якій профорієнтацією і профконсультування опікується один державний орган (Служба зайнятості підпорядкована Міністерству праці та соціальної політики України), в існуючій системі професійного консультування в Польщі є два елементи:

 • професійне консультування для молоді, що знаходиться в компетенції Міністерства національної освіти;
 • професійне консультування для дорослих, безробітних і шукаючих роботу осіб, що знаходиться в компетенції Загальнодержавної установи праці, яка підпорядковується Міністерству праці і соціальної політики.

Як і в Україні, професійне консультування у Польщі керується шістьма наступними принципами:

 • доступності послуг,
 • добровільності,
 • рівності в користуванні цими послугами,
 • свободи вибору професії і місця надання роботи,
 • безкоштовності цих послуг,
 • конфіденційності і охорони особистих даних осіб.

В Польщі функціонує трирівнева організаційна структура установ з працевлаштування, що утворює Систему установ праці (СУП):

 • перший рівень складає Загальнодержавну установу праці (ОУП)
 • другий рівень складає 49 воєводських установ праці (ВУП)
 • третій рівень складає 371 районних установ праці (РУП).

А в Україні у структуру Державного центра зайнятості входять більше установ: Кримський республіканський центр зайнятості, Обласні центри зайнятості (24), Районні центри зайнятості (491), Міські центри зайнятості (161) та Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості. Це, звісно, обумовлено більшою територією і властивостями адміністративно-територіального поділу України.

У Польщі, на відміну від України, у новій "Класифікації спеціальностей і професій" (1995) була введена нова професія - "консультант професії". З метою підвищення якості послуг консультантів, у Польші ввели в дію: Післядипломні студії професійного консультування в Університеті в Лодзі, Післядипломні студії заводознавства в Католицькому Люблінському Університеті, а також багатоетапні, з участю закордонних фахівців, курси для професійних консультантів, які організовані Загальнодержавною установою праці. На жаль, в українському класифікаторі професій 1995 року такої професії немає, діяльністю профконсультанта займаються спеціалісти з кваліфікацією психолога.

Значним досягненням польських науковців було створення і впровадження (1997-2000 рр.) в Системі установ праці комп'ютерної програми "Консультант 2000" ("Doradca 2000"), версія 2,0 якої вийшла у 2000 році, що складається з чотирьох модулів: Навігатор, Клієнт, Професії, Освіта. Вона покликана допомагати праці професійних консультантів у системі урядів праці. Також і в Україні зрозуміли можливості нових інформаційних технологій і Державний центр зайнятості з 1998 року почав розробляти і впроваджувати у дію Єдину інформаційно-аналітичну систему (ЄІАС), яка є глобальною системою, що об'єднає всі центри зайнятості, розподіливши між ними функції за ієрархією, а також передбачає створення уніфікованої оперативної бази даних про попит на робітників, пропонування робочої сили та можливості професійного навчання в Україні, забезпечує можливість електронного взаємообміну з Пенсійним фондом, органами державної влади, субсидій, статистики, податкової адміністрації, соціальними партнерами тощо.

На відміну від України, у Польщі держава у ряді випадків компенсує витрати, "понесені працедавцем у разі повної зайнятості направленого випускника (заробітна платня, премії, внески соціального страхування в наперед обумовленому розмірі, що не перевищує мінімального окладу) за період до 12 місяців". Також у Польщі ряд податків протягом року з моменту працевлаштування платить замість випускника держава (в рамках дотації для Фундації праці). Також звільняються від сплати ряду податків протягом року випускники, що відкрили свій бізнес.

Спільні проблеми України та Польщі обумовлюють і однакові шляхи їх вирішення. І хоча Україна здобула незалежність пізніше ніж Польща, і не вступила ще до Євросоюзу, проте впевнено робить важливі реформи для розв'язання проблем молоді.

Катерина Осадча,
спеціально для проекту
"Профорієнтація"
Бажаєте передрукувати...?
Правила використання матеріалів сайту

Перейти вище: Досвід інших країн