Методичні материали для спеціал... / Статті / Психологічна готовність випускн...

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Методики

05.05.2008 Психологічна готовність випускників ПТУ до трудової діяльності

Сучасні програми навчальних професійних закладів складені таким чином, щоб якомога більше уваги можна було приділити теоретичним знанням та практичним умінням у сфері обраної професії, які мають опанувати учні по закінченні навчання. За допомогою цього учень може засвоїти зовнішні та внутрішні засоби діяльності. Але часто, коли молодий спеціаліст розпочинає свою трудову діяльність, перед ним постають проблеми, до вирішення яких професійний навчальний заклад за три-чотири роки навчання не підготував. За умов уведення у професійні навчальні заклади посади практичного психолога цей недолік підготовки молодого спеціаліста можна усунути.

Людина - найвища цінність суспільства і головна виробнича сила. Праця, в її розвинутих формах, є діяльністю, опосередкованою не тільки об'єктом, предметом, засобами та знаряддями праці, а й свідомою поведінкою людини, орієнтованою на міжособистісні виробничі стосунки.

Питання, які постають перед молодим спеціалістом:

 • Чи готовий я, молодий спеціаліст, який має професійні знання та вміння, використати їх у практичній діяльності?
 • Як презентувати себе і свої професійні знання та вміння роботодавцю?
 • Як організувати взаємини з роботодавцем та іншими робітниками?
 • Яким би хотів бачити мене (муляра-штукатура, маляра-реставратора, плиточника) роботодавець?
 • Чи самостійний я в роботі?
 • Яким би я, майстер, хотів бачити роботодавця-замовника?
 • Як спілкуватись, щоб тебе зрозуміли?
 • Як спілкуватись, щоб зрозуміти іншого?
 • Як передбачити кінцевий результат діяльності?
 • Як досягти потрібного результату?
 • Як реагувати на критику щодо виконаної роботи?
 • Чи потрібна творчість у моїй сфері діяльності, у моїй праці?
 • Чи визнається та позитивно оцінюється роботодавцем-замовником творча ініціатива?

Як бачимо, основна проблема - брак знань: з психології трудової діяльності, комунікативної компетентності, особистісної психологічної готовності до трудової діяльності.

Готуючись до Всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми професійної орієнтації в системі профільної та професійно-технічної освіти", я поставила собі за мету розробити практичне заняття, під час якого учні ПТНЗ могли б самостійно дослідити рівень розвитку своєї психологічної готовності до трудової діяльності на прикладі професії муляр-штукатур, муляр-реставратор, плиточник, яких готують у львівському художньому ліцеї.

З метою ширшого і глибшого вивчення стану цього питання було розроблено анкети: "Я і професія" для учнів з означених спеціальностей II-Ш курсів художнього ліцею; "Учні та їхня майбутня професія"-для викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання, малярів-штукатурів, які працюють на підприємствах, пов'язаних з оздоблювальними, будівельними та ремонтними роботами, замовників малярно-штукатурних і малярно-реставраційних робіт.

За результатами обробки цих анкет:

 • складено психологічні портрети: а) майстра, якому можна довірити малярно-штукатурні, реставраційні, оздоблювальні роботи; б) майстра, якому не можна довірити ці роботи; в) замовника робіт;
 • визначено причини, з яких можна нагородити майстра або відмовитись від його подальших послуг;
 • виявлено проблемні завдання, над якими необхідно працювати викладачам спеціальних предметів, майстрам виробничого навчання, психологу художнього училища: формування художньої творчості та смаку, професійного сприймання кольорів, всебічного розвитку психологічних якостей, які допомагають досягти успіху в обраній професії.

За допомогою опитувальників ("Мій шлях широкий", "Творець-виконавець" - модифіковані й апробовані з посібника "Психологія і творчість" та посібника "Практична психологія для батьків" тест "Активність-залежність" учні змогли виявити свій творчий, виробничий потенціал, рівень психологічної готовності до трудової діяльності та зробити висновки стосовно складання власного плану самоосвіти, самовдосконалення майстерності в обраній професії. Завдання-вправа "Побіли кімнату" допомогло зрозуміти учням рівень і якість власного сприймання кольорів, наявність художнього смаку, творчості, вміння працювати у групі (бригаді).

Пропонуємо просвітницько-профорієнтаційне заняття практичного психолога з учнями II-III курсів львівського художнього ліцею "Вдало обрана професія - щаслива доля" на прикладі професії "муляр-штукатур, муляр-реставратор, плиточник". Алгоритм цього заняття можна вдало використати у підготовці і проведенні занять з учнями, які обрали інші робітничі професії.

Вдало обрана професія - щаслива доля

Мета: ознайомити учнів зі складовими психологічного портрета майстра маляра-штукатура, маляра-реставратора, плиточника, працедавця-замовника; причинами, з приводу яких можна відмовитись від подальших послуг майстра чи його нагородити.

З'ясувати, які психологічні риси допомагають учневі стати майстром своєї справи, які ще потрібно вдосконалювати.

Розвивати творчість, критичне ставлення до виконаної роботи, вміння працювати в групі (бригаді).

Формувати професійне сприймання кольорів, художній смак, творчість, здібності.

Орієнтовний час заняття: 90 хв.

Обладнання: на стінах кімнати (класу) розвішані таблички з висловами філософів, науковців, літераторів про роботу і професію, м'ячик, п'ять чотирикутних столів для п'яти підгруп учнів, аркуші чистого паперу на столах, прості олівці, на столі психолога п'ять конвертів з наочністю і окремими завданнями для кожної з підгруп, п'ять схем малюнка кімнати (аркуші А3), п'ять пачок різнокольорових олівців (6 кольорів).

Хід заняття

Стільці у кімнаті (класі) розташовані по периметру. Учні заходять у приміщення і сідають. Психолог повідомляє назву заняття, його мету, з'ясовує думку учнів з приводу актуальності теми, пропонує розпочати заняття та прийняти загальні правила роботи

Вправи для учнів

Знайомство

Учням пропонується по черзі, передаючи м'ячик, назвати своє ім'я і сказати назву будь-якої професії, справи, яка б починалась на першу літеру власного імені. Наприклад: Юра - юрист, Петро - поштар, Марія - муляр тощо. По закінченні психолог пропонує учням поділитися на п'ять підгруп. Учні сідають за столом. Всі перші утворюють першу "бригаду", всі другі - другу і т. д. Психолог підходить до кожної бригади з конвертами, в яких є наочність і завдання, і пропонує кожній групі обрати собі конверт, дістати з нього назву їхньої імпровізованої бригади. Запропоновані назви бригад: "Професійні здібності і знання", "Практичні вміння", "Творчість", "Добре виконання замовлення", "Позитивні риси характеру".

Презентуй назву

Кожна бригада обирає бригадира. Бригадиру пропонується, порадившись зі своєю бригадою, продовжити речення: "Моя бригада названа так (назвати назву) тому, що при оволодінні професією важливо...".

Психолог показує дві таблички "Психологічні ознаки праці", "Шлях до професіоналізму" і опрацьовує разом з учнями кожен пункт цих таблиць, робить висновки.

Складові успіху

Психолог пропонує кожній бригаді дістати з конверта завдання і пакет із нарізаними смужками паперу, на яких написані відповідні складові психологічних портретів і успіху в роботі. Потім просить прочитати все, що написано на смужках, і поділити на групи за ознаками:

 1. якість виконання роботи;
 2. творчість;
 3. людські риси.

Відповідно до свого завдання, бригадир або призначений ним член бригади, розповідає всім, як вони впорались із завданням, про що дізнались, які висновки зробили. Висновки зачитати.

- Яким хотів би бачити майстра, щоб довірити йому ремонт свого помешкання, офісу, квартири, будинку, замовник-роботодавець?

- Якого майстра не запросять до виконання ремонтних або оздоблювальних робіт?

- Яким би хотів майстер бачити замовника-роботодавця?

- За що замовник-роботодавець може звільнити майстра, відмовитись від його подальших послуг, не заплатити або примусити переробити замовлення за рахунок майстра?

- За що замовник-роботодавець може нагородити майстра?

Учні з'ясовують складові професіоналізму, успіху в роботі. Висновки записують. (Фізкультурна хвилинка.)

Перевір себе

Психолог роздає бланки з опитувальниками "Мій шлях широкий", "Творець-виконавець". Учні працюють (10-15 хв). Потім на кожний стіл роздаються результати та інтерпретації. Кожному учню пропонується зробити для себе самостійний висновок і записати на аркуші паперу.

Я про себе знаю…

З конверта дістається перелік психологічних рис, учні з'ясовують для себе, які саме особистісні риси допомагають їм оволодіти професією і які потрібно ще розвивати та удосконалювати. Кожен учень робить для себе невеличкі нотатки, а бригадири, кожен за свою бригаду, робить загальний висновок. (За результатами анкет, учням складніше дається сприймання кольорів, критичне ставлення до виконуваної роботи, художній смак.) Психолог тактовно підказує учням спробувати попрацювати над формуванням саме цих рис.

Побіли кімнату

Учням роздається схематичний малюнок кімнати (аркуш А3) і пропонується всією бригадою розфарбувати її стіни. Завдання ускладнюється тим, що є всього шість кольорових олівців, і кожна бригада має свою схему малюнка кімнат - спальні, яка розташована вікнами на південь, вітальня - на північ, кабінет - на захід, дитяча кімната - на схід, кухня - на північ. По закінченні кожна бригада захищає свою роботу, інші бригади ставлять запитання, оцінюють. За необхідністю дискутують. При захисті потрібно зазначити, що допомагало добре виконати роботу, що заважало, визначається роль бригадира у розподілі роботи і результаті її виконання. Кожен учень робить для себе невеличкі висновки і записує їх.

План реалізації

Учням пропонується передивитися нотатки і на цій основі скласти індивідуальний план свого становлення у професії. Порадившись, скласти з трьох пунктів план цілої бригади. Зробити висновки.

Плоди праці

Психолог пропонує, передаючи м'ячик один одному, кожному з учнів висловити свої почуття, які виникають, коли задана робота виконана ним на відмінно.

На завершення заняття кожному з бригадирів пропонується зняти зі стіни табличку з висловами філософів, науковців, літераторів... про роботу, професії і зачитати їх вголос. Психолог підсумовує результативність заняття. Бажає учням успіху на шляху формування професіонала-майстра.

Анкета "Учні та їхня майбутня професія"

Професії: муляр-штукатур, муляр-реставратор, плиточник.

І.

 1. В училищі ви працюєте, тому що:
  а) педагогіка - ваше покликання;
  б) немає іншої роботи.
 2. Уявіть собі, що ви - замовник ремонту квартири. Яким ви бачите ідеального майстра, якому ви довірили б ремонт своєї квартири?
 3. За що ви можете звільнити майстра і відмовитись від його подальших послуг?

II.

 1. Чи багато ви знаєте своїх випускників, які працюють за фахом, що здобули у вашому училищі? (Чи цінують їх за професіоналізм, людські якості, що вони добре заробляють?)
 2. Чи знаєте ви робітників-професіоналів, які не отримали спеціальної професійної освіти?
 3. Чи є випускники, які ніколи по закінченні училища не працювали за здобутою спеціальністю і кардинально змінили професію?
 4. Чи є учні, які вступили до вищих навчальних закладів?
  а) за спеціальністю, що здобули в училищі, чи спорідненою з нею;
  б) за іншими спеціальностями.

ІІІ.

 1. За яким принципом приймаються учні у ваше училище за професіями: муляр-штукатур, муляр-реставратор, плиточник?
  а) беремо всіх підряд;
  б) за здібностями.
 2. Чи відчуваєте відповідальність за тих, кого і як навчаєте?
  а) так;
  б) ні;
  г) ваш варіант.
 3. Чи буває у вас почуття провини, що не всі ваші учні стають кваліфікованими майстрами?
  а) так;
  б) ні;
  в) ваш варіант.
 4. Чи запросили б ви свого учня робити оздоблювальні або ремонтні роботи у себе дома?
  а) так;
  б) ні;
  в) ваш варіант.

IV.

Уявіть, що ви - господар приватного підприємства. Кого ви взяли б на роботу?
а) випускника училища, який має диплом і високий кваліфікаційний розряд, чи робітника-професіонала, який не має освіти (без диплому);
б) робітника-професіонала, який не має освіти (без диплому), чи дипломованого спеціаліста, але з низькою кваліфікацією.

V.

Уявіть, що ви - директор державного підприємства. Який би пріоритетний вибір ви зробили?
а) випускника училища, який має диплом і високий кваліфікаційний розряд, чи робітника-професіонала, який не має освіти (без диплому);
б) робітника-професіонала, який не має освіти (без диплому), чи дипломованого спеціаліста, але з низькою кваліфікацією.

VI.

 1. Ваші критерії виявлення кваліфікації робітника.
  а) наявність позитивних оцінок у дипломі зі спецпредметів;
  б) кваліфікаційний розряд;
  в) рекомендації тих, у кого ця людина вже працювала;
  г) влаштуєте власний конкурс.
 2. За якими критеріями ви будете заохочувати та нагороджувати грошовими преміями робітника?
  а) ваш варіант.

Дякую за співпрацю!

Анкета "Я і професія"

(Для учнів І-II курсів художнього ліцею)

Професії: муляр-штукатур, муляр-реставратор, плиточник.

 1. Чи подобається вам ваша майбутня професія?
  а) дуже;
  б) подобається;
  в) все одно;
  г) не подобається.
 2. Чим привабило вас училище?
  а) можливість по закінченні знайти добре оплачувану роботу;
  б) інтересом до цієї роботи;
  в) модна професія;
  г) сюди було легше вступити, ніж до іншого училища, куди більше хотілось;
  д) тут вчився друг, родич;
  є) ваш варіант.
 3. Хто зацікавив вас вступити саме в це училище?
 4. Що ви робили до вступу до училища для підготовки себе до обраної професії?
 5. Який предмет зі спецтехнологій вас більше цікавить в училищі і чому?
 6. Який предмет спецтехнологій знаєте найкраще і чому?
 7. Як ви збагачуєте свої знання про свою професію?
  а) читанням спеціальної літератури;
  б) відвідуванням всіх уроків з теорії професії;
  в) дивлюсь відповідні телепередачі;
  г) спілкуюся з людьми, які працюють саме за цією професією;
  д) ваш варіант.
 8. Як ви вдосконалюєте свої практичні уміння?
  а) ходжу, не пропускаючи жодного, на виробничі заняття;
  б) спостерігаю за роботою робітників, які працюють саме за цією професією;
  в) сам у вільний час працюю в бригаді (мулярів-штукатурів, мулярів-реставраторів, плиточників);
  г) ваш варіант.
 9. Як ви у майбутньому плануєте використовувати свої професійні знання та вміння?
  а) для, дому, для сім'ї;
  б) знайти роботу за професією, на яку вчився, і працювати;
  в) вступити до ВНЗ за спеціальністю, обраною в училищі або спорідненою до неї;
  г) "пересидіти" час навчання в училищі і змінити професію на іншу;
  д) свій варіант.
 10. Чи готувала вас школа до вибору професії, зокрема, і до обраної в училищі?
  а) так;
  б) ні;
  г) ваш варіант.
 11. Ваша середня оцінка успішності за спец предметами.
 12. Чи вважаєте ви, що у вашій роботі:
  а) потрібна винахідливість та творчість;
  б) головне - бути хорошим виконавцем.
 13. Які, на вашу думку, особистісні риси допомагають вам оволодіти вашою професією?
  а) образна пам'ять та уява;
  б) увага, воля (наполегливість, відповідальність, рішучість);
  в) добре сприймання кольорів;
  г) мислення, розумові здібності (кмітливість, вміння планувати роботу, прагнення до пошуку нового, розуміння своїх можливостей);
  д) художній смак;
  є) терпіння, акуратність (охайність);
  є) самостійність, активність;
  ж) розуміння іншої людини;
  з) спокійне сприймання критики себе і своєї роботи.
 14. Які риси, на вашу думку, вам потрібно розвинути, щоб стати фахівцем?
  а) образна пам'ять та уява;
  б) увага, воля (наполегливість, відповідальність, рішучість);
  в) добре сприймання кольорів;
  г) мислення, розумові здібності (кмітливість, вміння планувати роботу, прагнення пошуку нового, розуміння своїх можливостей);
  д) художній смак;
  є) терпіння, акуратність (охайність);
  є) самостійність, активність;
  ж) розуміння іншої людини;
  з) спокійне сприймання критики себе і своєї роботи.
 15. Чи є в училищі значуща для вас особа (авторитетна людина), яка є прикладом для вас, щоб стати майстром-професіоналом?

Опитувальник "Мій шлях широкий"

(Для визначення психологічної готовності до трудової діяльності)

Опитувальник допоможе випускникам закладів професійної освіти визначити свій рівень готовності до трудової діяльності

Інструкція

Юний друже!

Уважно прочитай кожне судження. Якщо ти вважаєш, що воно стосовно тебе правильне (так) або наближене до нього (швидше так), постав у відповідній графі бланку (+). Відповідно, якщо судження неправильне (ні) або наближене до нього (швидше ні), також у відповідній графі бланку постав (+). Відповідай швидко і щиро. Немає поганих або хороших відповідей. Всі запропоновані судження спрямовані допомогти зрозуміти, чи готові ви розпочати трудову діяльність за обраною спеціальністю. Успіху!

Бланк відповідей

№ судження Варіант відповіді
Так Швидше так Швидше ні Ні
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
 1. Я думаю, що люди, з якими я спілкуюсь, вважають мене впевненою в собі людиною
 2. Розпочинаючи роботу, я звик аналізувати умови, в яких мені необхідно буде працювати
 3. Після виконання будь-якої роботи я звик оцінювати не тільки кінцевий результат, але і ті, що отримую в процесі роботи.
 4. Я схильний відмовитись від задуманого, якщо іншим здається, що я розпочав не так.
 5. Навіть при виконанні відповідальної роботи мені не потрібен чийсь контроль
 6. Я однаково старанно виконую як цікаву роботу, так і ту, яка мене не зацікавила.
 7. Для успішного виконання відповідальної роботи я потребую контролю збоку
 8. Як правило мій робочий день проходить безсистемно (немає розподілу роботи, часу, плану, чіткого розпорядку).
 9. За наявності вибору я віддаю перевагу роботі менш відповідальній, але й менш цікавій.
 10. По завершенні будь-якої роботи я звик обов'язково перевіряти, чи правильно я її зробив.
 11. Я обов'язково повертаюсь до розпочатої справи, навіть тоді, коли мене ніхто не контролює.
 12. Сумніви в успіхах нерідко змушують мене відмовитись від справи.
 13. Мені часто не вистачає наполегливості для досягнення мети.
 14. Мої плани ніколи не розходяться з моїми можливостями.
 15. Як правило, будь-які рішення я приймаю, тільки порадившись з кимось.
 16. Часто мені буває тяжко змусити себе зосередитись на якомусь завданні чи роботі.
 17. Коли я захоплений якоюсь справою, мені буває важко переключитись на виконання іншої.
 18. Я схильний відмовитись від роботи, яка мені не вдається.

Ключ

Так, швидше так: 1,5,11,14.

Ні, швидше ні: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 12 13 15,16,17,18.

Інтерпретація результатів

Від 0 до 3 балів. Ви і зараз сумніваєтесь, чи правильно обрали саме цю професію і саме цей навчальний заклад. Вам важко буває самому об'єктивно оцінювати результати своєї діяльності (знаходити помилки, шукати шляхи їх виправлення. Сміливо звертайтесь по допомогу до друзів, викладачів, майстрів, кваліфікованих робітників та інших значущих в твоїй професії осіб. Дозвольте їм тимчасово брати на себе роль вашого контролера. Розвивайте наполегливість і цілеспрямованість, а бажання і воля вам у цьому допоможуть. І ви знайдете себе в своїй діяльності! Успіху!

Від 4 до 6 балів. Ви не сумніваєтесь у виборі саме цієї професії і саме цього навчального закладу. Успішно справляєтесь із добре знайомою роботою, намагаєтесь виконувати її якомога краще. Впевненість у свої сили допоможе вам так само добре виконувати роботу із складними і відповідальними завданнями. Довіряйте своїм вчителям, майстрам - вони передадуть вам свої знання і вміння, яких поки що вам бракує, щоб самостійно розбиратись і виконувати поставлені перед вами складні завдання. Наполегливість і критичність, які успішно у вас розвиваються, допоможуть глибоко і правильно оцінювати свої можливості. І ви обов'язково станете фахівцем своєї справи! Успіху!

Від 7 і більше балів. Ви впевнені, що вибрали саме цю професію і саме цей навчальний заклад. У вас добре сформовані такі риси характеру, як цілеспрямованість, зібраність, самостійність, здатність критично оцінювати свою діяльність. Ви вмієте знаходити кращі заходи для вирішення складних завдань. Впевненість у своїх силах, відповідальність за виконувану роботу, намагання зробити її дуже добре розвинули у вас звичку аналізувати причини невдач та успіхів у роботі, вміння приймати правильне рішення. Саме ці риси і формують з вас кваліфікованого фахівця, цілком готового до трудової діяльності! Успіху!

Опитувальник "Визначення рівня творчого підходу випускника до трудової діяльності"

Друзі! Якщо бажаєте дізнатись, чи є у вас схильність до творчого підходу у професійній трудовій діяльності, тоді, будь ласка, попрацюйте із запропонованими судженнями. Оберіть відповідно до ваших знань про себе один з варіантів відповідей "А", "В" або "С". Успіху!

Судження А В С
1 Мене все зацікавлює з першого погляду Так Ні Дивлячись на обставини
2 У мене є інтереси, окрім основного заняття Так Ні Іноді
3 У вільний час я маю також серйозні справи (громадська робота, спорт, музика тощо) Так Ні Час від часу
4 Я намагаюсь якомога більше дізнатись про ту галузь (справу, професію, вид роботи), котрою займаюсь Так Ні Іноді
5 Я завжди хочу знати більше про все Так Ні Деякі теми мене цікавлять
6 Я із задоволенням збираю різноманітні матеріали та інформацію Так Ні Іноді
7 Читати для мене... Необхідність Нудьга Задоволення
8 Коли я берусь за якусь справу, то маю намір довести її до кінця Так Ні Залежить від мети
9 Я завжди закінчую те, що розпочав Так Ні Іноді
10 Невдача мене спантеличує Ні Так Іноді це смішно
11 Невдача мене спонукає до роздумів Так Ні Часом замислююсь
12 Заради справи я готовий відмовитись від задоволень Так Ні Час від часу
13 В професії для мене важливо... Можливість творчості Спокій Пристойна зарплата
14 Є люди, якими я захоплююсь Так Ні Викликають лише інтерес
15 Якщо буде нагода, я зміню професію на більш цікаву Так Ні Все залежить від виграшу
16 Заради нових знань я охоче відвідував би спеціальні курси Так Ні Треба, щоб мене змушували
17 Я люблю зустрічі й дискусії Дуже Ні Помірно
18 Я люблю колективну працю Так Ні Можу пристосуватися
19 Мене цікавить, як людина мислить Так Ні Якщо змушений
20 Мене цікавить, як влаштований прилад, яким я користуюсь Так Ні Іноді
21 Я маю уявлення, як цей прилад можна вдосконалити Так Ні Іноді
22 Вважаю, що у мене умілі руки Так Ні Дещо вмію
23 Мене цікавить логіка в роздумах Дуже Не замислююсь Віддаю перевагу цікавому
24 Розмірковуючи, я можу відмовитись від своїх старих уявлень Якщо впевнений Ніколи Це надто важко
25 Здоров'я дає змогу мені наполегливо працювати Так Ні Помірно
26 Загалом, мені щастить Так Ні Іноді
27 Моя пам'ять... Добра Погана Посередня
28 Мене приваблює незвичне Так Ні Якщо не стосується моїх інтересів
29 Я переконаний в цінності кваліфікації Так Ні Певною мірою
30 Я вибрав професію... За покликанням Випадково З практичних міркувань
31 Я люблю мріяти і фантазувати Так Ні Іноді
32 Не люблю самотності Так Ні Трохи
33 Люблю розмірковувати на самоті Так Ні Залежить від ситуації
34 Коли потрібно, я вмію абстрагуватись від клопотів Так Ні Не завжди успішно

Інтерпретація результатів

Порахуйте загальну кількість відповідей у кожній колонці.

Якщо більшість відповідей у колонці "А", то впевнено можна сказати, що ви обдарована, творча людина. Вам до душі щось вигадувати, фантазувати, винаходити. Це допоможе вам у вашій трудовій діяльності вирішувати завдання, які вимагають відкриття якихось закономірностей, рис, відношень, пошуку нових методів роботи, технологій, передбачення кінцевого результату розпочатої роботи.

Якщо більшість відповідей у колонці "В", то можна вважати, що ви поки що байдужі до творчості, тому буваєте безініціативним і пасивним під час виконання робочого завдання. Може, ви просто над цим ще не задумувались. Але переконливо можна сказати, що ви дуже відповідальний і хороший професіонал-виконавець.

Якщо більшість відповідей у колонці "С", то можна без сумніву сказати, що ви творча людина, хоча самі про це ще не здогадуєтесь. Ви здатні критично обдумувати будь-які ідеї, відмовитись від старого і заскорузлого, бачити весь процес і предмет своєї роботи зі всіма його зв'язками.

Додаткова інформація для психолога, який проводить дослідження за опитувальником

"Творець-виконавець"

Можна отримати додаткову інформацію про такі риси студента-випускника:

Цікавість - судження 1-7.

Наполегливість - судження 8-12.

Честолюбність (шанолюбність) - судження 13-18.

Винахідливість - судження 19-24.

Сильні сторони - судження 25-34.

Опитувальник "Творець-виконавець" (або "Ваші творчі можливості") взято з посібника "Психологія і творчість" (авт. А.Лук) і модифіковано та апробовано практичним психологом Галиною Володимирівною Павловою.

Опитувальник "Мій шлях широкий" взято з посібника "Практична психологія для батьків" (авт. Л.Матвєєва, І.Вибойщик, Д.Мякушкін), модифіковано і апробовано практичним психологом Галиною Володимирівною Павловою.

Психологічні ознаки праці

 1. Передбачення результату діяльності.
 2. Усвідомлення обов'язковості досягнення заданого результату.
 3. Володіння зовнішніми і внутрішніми засобами діяльності.
 4. Розуміння особливостей виробничих відносин.

Особистісні риси, які потрібно розвинути, щоб оволодіти професією:
а) образна пам'ять та уява;
б) увага, воля (наполегливість, відповідальність, рішучість);
в) гарне сприймання кольорів;
г) мислення, розумові здібності (кмітливість, уміння планувати роботу, прагнення пошуку нового, розуміння своїх можливостей);
д) художній смак;
є) терпіння, акуратність (охайність);
е) самостійність, активність;
ж) розуміння іншої людини;
з) спокійне сприймання критики себе і своєї роботи.

Портрет майстра, якому можна довірити ремонтні роботи (квартири, офісу тощо)

 • Охайний у роботі.
 • Охайний щодо себе.
 • Старанний.
 • Спокійний.
 • Порядний.
 • Відповідальний у роботі.
 • Відповідальний у взаєминах між людьми.
 • Чесний.
 • З досвідом роботи.
 • Врівноважений.
Павлова Г.,
джерело: "Психолог",-
2006. - №15, с. 9-16

Перейти вище: Статті