Методичні материали для спеціал... / Статті / Вікові особливості професійного...

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Методики

08.05.2008 Вікові особливості професійного самовизначення

Періодизація Є.А. Клімова:

 1. стадія передгри (від 0 до 3 років);
 2. стадія гри (від 6 до 8 років);
 3. стадія оволодіння учбовою діяльністю (від 6-8 до 11-12 років);
 4. стадія "оптації" (від 11-12 до 14-18 років);
 5. стадія професійної підготовки (від 15-18 до 16-23 років);
 6. стадія розвитку професіонала (від 16-23 років до пенсії).

Періодизація Дж. Сьюпера:

 1. зростання: розвиток інтересів, здібностей (0-14 років);
 2. дослідження: апробація своїх сил (14-25 років);
 3. утвердження: професійна освіта і зміцнення своїх позицій у суспільстві (25-44 роки);
 4. підтримка створеного стійкого професійного становища (45-64 роки);
 5. спад: зменшення професійної активності (65 і більше років...).

Специфічні завдання професійного самовизначення:

 • поступове формування загальної готовності до професійного самовизначення (без здійснення конкретних виборів) і підготовка до майбутнього трудового життя в широкому плані;
 • психолого-педагогічна допомога в конкретних професійних виборах (професійного учбового закладу, професії і спеціальності, місця роботи і конкретної посади);
 • психолого-педагогічна допомога в освоєнні вже обраної професії (у відповідному учбовому закладі чи на роботі);
 • вдосконалення у рамках виконуваної трудової діяльності в ході спеціально організованого підвищення кваліфікації і самоосвіти;
 • освоєння суміжних видів професійної діяльності, необхідних для більш якісного виконання даної роботи.

Періодизація розвитку людини як суб'єкта праці (по Є.А. Клімову)

Назва етапу Вік Особливості людини як суб'єкта праці
Передгра до 4 років Освоєння функцій сприйняття, які стають основою для подальшого розвитку і залучення людини до праці
Гра 5-8 років Оволодіння "основними змістами" людської діяльності
Оволодіння учбовою діяльністю 8-12 років Розвиток функцій самоконтролю, самоаналізу і планування діяльності
Стадія "оптації" 12-18 років Усвідомлення бажань, свідомий і відповідальний вибір майбутнього професійного шляху
Стадія адапта 17-20 років Професійна підготовка за обраною спеціальністю
Стадія адаптації 20-23 роки Входження в професію, початок активної професійної діяльності. Конкретизація кар'єрних цілей
Стадія інтернала 23-26 років Входження в професію у якості повноцінного колеги, здатного стабільно працювати на професійному рівні, "свій серед своїх"
Майстер   Кращий професіонал серед звичайних хороших
Авторитет   Кращий серед майстрів. Переоцінка професійних цінностей, можливих шляхів продовження кар'єри
Наставник   Професіонал, здатний передати свій кращий досвід учням. "Учителі - це не ті, хто нас учить, а ті, у кого ми вчимося"
Переклад статті Козловського О.В.
"Возрастные особенности
профессионального самоопределения"
,
джерело: "Как правильно выбрать профессию:
методики, тесты, рекомендации"
- Донецьк: ТОВ ПКФ "БАО"
- 2006 - 800 с - с.17-19
Бажаєте передрукувати...?
Правила використання матеріалів сайту

Перейти вище: Статті