укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Методики

16.05.2008 Що таке творчість?

Про творчість говорять і пишуть багато. І на це є свої причини. Розвиток суспільства у нових умовах ставить завдання - формування творчого потенціалу особистості. На сторінках педагогічних і психологічних засобів масової інформації часто обговорюється питання про необхідність цілеспрямовано вчити дітей творчості. Але поняття "творчість" кожен із нас розуміє по-різному.

Для одного вчителя творчий підхід до навчального матеріалу - це здібність учня творчо розвивати та доповнювати його (вчителя) точку зору. А для іншого - це вміння учня мати й відстоювати іншу (часто протилежну) точку зору.

Масштаб творчості може бути різним, але в усіх випадках у процесі творчої діяльності відбувається створення, відкриття чогось нового, розвиток діяльності за ініціативою творчої людини.

До творчої діяльності людину може спонукати зовнішнє середовище. За останні 20 років навколо нас змінюється все: світогляд, країна, технології тощо.

Прийшов вік Інтернету. Тепер з однаковою доступністю інформацію можна отримати і в міських школах, і в сільських. А що ж буде з нами ще через 10 чи 20 років? Якою повинна бути сучасна школа, щоб підготувати дитину до життя - як сьогодні, так і в майбутньому?

Можна дискутувати, але в будь-якому випадку необхідними для неї будуть: знання, творчість і комунікабельність.

Поряд із поняттям творчості й творчого мислення у психології зустрічається поняття "креативність". Цим терміном визначається здатність людини до творчості.

Американський психолог П. Торренс виділив такі основні параметри креативності:

  • творча продуктивність (здатність до висування великої кількості ідей за одиницю часу);
  • оригінальність (здатність придумати унікальні, нові ідеї, які можуть здивувати);
  • гнучкість (здатність до всебічного розгляду предмету, здібність ураховувати при прийнятті рішень різні обставини: економічні, географічні, політичні, особистісні, медичні, національні...);
  • деталізація (здатність працювати над ідеєю - "шліфувати" ідею, стільки, скільки потрібно для надання їй лоску, закінченості форми (або незакінченості та нескінченості).

Кожна людина має свій творчий стиль. Важливо оцінити творчий почерк учня, розпізнати його індивідуальні особливості й формувати навики та вміння управління творчим процесом. Важливо, щоб за роки навчання в школі дитина навчилася вирішувати навчальні та життєві задачі творчо, а до навчання "пізнала себе" - оцінила свої слабкі та сильні сторони для прийняття найголовнішого в житті - Ким та Яким бути.

Тетяна Бабіч,
психолог-методист вищої
категорії ліцею "Універсум", м. Київ,
джерело: "Психолог"
- 2007. - травень 18-19. - с.3

Перейти вище: Статті