Notice: Undefined variable: vote_query_list in /home/www/osvita.org.ua/data/www/prof.osvita.org.ua/xcore/project/voting/voting.inc.php on line 168
Психолог // Профорієнтація

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Портрет професіонала

Психолог

Опис:

 • практична психологія.

Попит на ринку праці:

 • зараз пропозиція значно перевищує попит.

Обов'язки:

 • вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства, установи, організації з метою розробки заходів щодо поліпшення їхніх умов праці й підвищення ефективності роботи;
 • виконує роботу зі складання проектів, планів і програм соціального розвитку, визначення психологічних факторів, що здійснюють вплив на працюючих;
 • разом з фізіологом проводить обстеження індивідуальних якостей працівників, особливостей трудової діяльності робітників та службовців різних професій і спеціальностей, а також пов'язані із професійним підбором перевіркою психологічних умов праці, виявленням інтересів і схильностей, задоволеністю працею;
 • бере участь в експериментах з визначення впливу умов праці на психіку працюючих. Аналізує трудові процеси й психологічний стан працівника під час роботи;
 • разом із соціологом та іншими спеціалістами бере участь у визначенні завдань соціального розвитку;
 • здійснює вибір найбільш актуальних питань і проблем, що вимагають свого вирішення (текучість кадрів, порушення трудової дисципліни, малоефективна праця), визначає шляхи усунення їх причин;
 • розробляє професіограми й детальні психологічні характеристики професій робітників і посад службовців, обумовлені впливом виробничого середовища на нервово-психічний стан працюючого, дає рекомендації щодо умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей;
 • бере участь у здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців;
 • підготовлює рекомендації й пропозиції з впровадження результатів психологічних досліджень у практику, а також заходів щодо конкретних напрямків удосконалення управління соціальним розвитком, що сприяють організації оптимальних трудових процесів, встановленню раціональних режимів праці й відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці й підвищенню працездатності людини, здійснює контроль за їхнім виконанням;
 • аналізує причини текучості кадрів, підбор і їх розміщення; виходячи з вимог організації праці й управління виробництвом, розробляє пропозиції із забезпечення стабільності кадрів, вживає необхідні заходи по адаптації працівників;
 • бере участь у формуванні трудових колективів, у проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, раціоналізації робочих місць) з урахуванням психологічних факторів і ергономічних вимог;
 • консультує керівників підприємств, установ, організацій по соціально-психологічним проблемам управління виробництвом і соціальним розвитком колективу, а також працівників, що займаються кадровими й трудовими питаннями.

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища психологічна освіта.
Джерело: Козловский О.В.
Как правильно выбрать профессию:
методики тесты, рекомендации. -
Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2006. - 800 с.

Фотогалерея

Ілюстрація до сторінки "Психолог"
Ілюстрація до сторінки "Психолог"
Ілюстрація до сторінки "Психолог"

Перейти вище: Портрет професіонала