Потрібні фахівці / Статті / По кому подзвін?

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Потрібні фахівці

15.10.2007 По кому подзвін?

Наприкінці XX і початку XXI ст. українська початкова професійна освіта опинилася у стані багатогранної системної кризи. Накопичений досвід професійного навчання і виховання підростаючих поколінь різними учбовими закладами професійно-технічного профілю містить багато повчального для осмислення нових форм і методів навчання, процесів адаптації молоді до умов сучасних ринкових відносин і вимагає до себе пильної уваги.

Вивчення досвіду функціонування системи вітчизняної початкової профосвіти може сприяти викриттю фальсифікаторських вигадок з боку зарубіжних істориків і економістів, що навмисно спотворюють сутність і характер підготовки робочих кадрів у пострадянських країнах, свідомо принижуючи її роль і значення в історії нашого суспільства.

Дослідження зазначеної теми важливе для органів управління освітою, щоб уникати в своїй практиці прийняття помилкових або недостатньо ефективних управлінських рішень.

Таким чином, прагнення комплексно представити історичні особливості зародження, розвитку, вдосконалення і перспективи функціонування системи початкової професійної освіти України надає пропонованому дослідженню безумовну значущість і актуальність.

В ході історичного дослідження сформувалася думка, що в історії початкової профосвіти з 1985 р. починається новий період розвитку. Українська початкова профосвіта стала втрачати одну позицію за іншою. В концентрованому вигляді це відображається: в зниженні кількості учнів; в погіршенні кількісних і якісних характеристик викладачів, і особливо майстрів виробничого навчання; в руйнуванні учбово-матеріальної бази освітніх установ; в наростаючому відставанні початкової профосвіти у застосуванні сучасних учбових технологій. З 1991 р. в історії системи початкової профосвіти України настав етап кризи. Всі стали коледжами, інститутами, університетами, забувши про свою первинну місію.

В умовах перехідного стану України і суспільства багато декларованих прогресивних ідей вільної країни в освітній практиці не привели до позитивних результатів. Бюджетні витрати на освіту в Україні в порівняльних цінах зменшилися майже на третину (подекуди і більше). Виникли бюджетний обвал у фінансуванні учбово-матеріальної бази профосвіти, збої у виплаті зарплати і передбачених допомог працівникам, припинені оновлення учбово-матеріальної бази, капітальний і поточний ремонт приміщень, стали масовими претензії на нерухомість. Через слабке матеріальне становище в сім'ях багато учнів вимушені були припинити відвідувати заняття. В цей період виявилася тенденція збільшення кількості дітей-сиріт, особливо соціальних сиріт. Злочинність серед молоді зросла в 15 разів. У результаті кризи підприємств і господарств практично припинилася практика учнів профтехустанов на виробництві. Масовим став перехід висококваліфікованих майстрів виробничого навчання на високооплачувані посади у недержавні структури, збільшувались претензії на майно учбових закладів. Майже нанівець зведена підготовка робочих кадрів за спеціальностями машинобудівного профілю. В цей період практично не приймалося жодних державних рішень, що визначали б основні напрямки діяльності початкової профосвіти.

Знаєте, найдивніше це те, що в нашій країні необхідні саме фахівці тієї сфери, яка якнайменше сьогодні захищена і розвинена. Фахівців, яких випускають профтехучилища, категорично не вистачає на ринку. За хорошого фрезерувальника борються і пропонують величезні зарплати. Сільське господарство потребує кваліфікованих технологів і агрономів. Країна, яка здавна була сільськогосподарською, стала виробляти і продавати лише "повітря".

Всі хочуть бути юристами-економістами. Ринок заповнений непотрібними фахівцями. Держава неправильно розставляє пріоритети. Справа тепер за нами: випускниками, педагогами. Хочте завжди мати хороший шматок хліба? Маєте "золоті руки"? Не йдіть за чужим покликанням, не шукайте себе там, де вас немає. Країну піднімуть не тільки голови, але і руки!

Переклад статті
І. Михальченко і Р.Орлова
"По ком звонит колокол?",
джерело:ХайВей

Перейти вище: Статті