Потрібні фахівці / Статті / Молодь шукає гідну роботу

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Потрібні фахівці

11.03.2008 Молодь шукає гідну роботу

Чи комфортно почуває себе на ринку праці сучасна молодь? Соціологічне дослідження "Молодь України: червень 2007 р.", проведене торік Державним інститутом розвитку сім'ї та молоді, виявило низку проблем. В опитуванні взяло участь 1800 респондентів віком від 14 до 35 років. З них 49,9 відсотка чоловіків, 50,1 відсотка жінок. Серед опитаних 33 відсотки - молодь з повною загальною середньою або професійно-технічною освітою. Повну вищу освіту (вуз ІІІ-ІV рівнів акредитації) має 27 відсотків опитаної молоді, базову вищу освіту - 26, 10 - закінчили повних 9 класів, 4 відсотки мають початкову (менше 9 класів) освіту.

Чи вигідно працювати за фахом?

Нині існує розрив між системою освіти та потребами ринку праці. Майже половина опитаної молоді, яка має вищу і професійно-технічну освіту, працює не за фахом. Основні причини - відсутність вакансій (42 відсотки) та незадоволеність в матеріальному плані цією роботою (40 відсотків). Не задоволений умовами роботи за фахом майже кожен п'ятий, а кожному шостому вона просто не подобається. 8 відсотків молоді не працюють за фахом через те, що ця робота не передбачає кар'єрного росту.

У банкіри б я пішов...

Для третини опитаних привабливою є професія банківського працівника, 43 відсотки молоді вважає, що вона забезпечує успіх. Майже для третини опитаних є привабливою професія лікаря, та лише 23 відсотки вважають, що ця професія забезпечить успіх. Найпривабливіша професія - юриста (42 відсотки). Останніми в цьому рейтингу є професії фермера, фахівця в аграрній галузі (5 відсотків), інженера (9 відсотків), працівника торгівлі (11 відсотків).

В ієрархії найпрестижніших (з погляду абітурієнтів) професій на ринку праці виділяються спеціальності з обслуговування банківсько-фінансової сфери. Високий рівень зарплати у сфері банківської справи, фінансів, страхування, фондового ринку, бухгалтерського обліку, права є найпереконливішим аргументом на користь вибору саме цих спеціальностей.

Збільшення обсягів ажіотажного попиту на отримання цих спеціальностей викликає й зростання пропозиції з боку ВНЗ, що, відповідно, посилює конкуренцію між ними. Кількість абітурієнтів, які обирають престижні спеціальності, збільшується за рахунок розширення діапазону навчальних закладів усіх форм власності.

Та недостатня увага до змін довгострокових тенденцій попиту та пропозиції на ринку праці у перспективі може призвести до зростання напруженості в молодіжному сегменті ринку праці України.

Не зарплатою єдиною

Вісім з десяти опитаних працюючих молодих людей задоволені своєю роботою, але 19 відсоткам, або кожному п'ятому, вона не подобається. Порівнюючи два опитування - минулорічне і позаминулорічне, можна помітити тенденцію: рівень задоволення своєю роботою порівняно з минулим роком практично не змінився, а рейтинг основних причин незадоволення своїм робочим місцем зазнав змін.

Молодь називає кілька основних причин незадоволення роботою. Перша - низький рівень оплати праці. Проте, якщо у 2006 р. на це вказало 64 відсотки опитаної молоді, яка незадоволена своєю роботою, то у 2007 р. - 58 відсотків. До того ж, молодь стала вимогливіша до умов праці та перспектив кар'єрного росту.

Результати дослідження у 2007 році засвідчили, що для молоді найважливішим у роботі є: хороша оплата праці (97 відсотків); її цікавість (90); гарантованість (89); робота, де молодь відчуває можливість чогось досягти (85); робота, яка викликає повагу (82) тощо. Тобто для української молоді важливим у роботі є не тільки високий рівень заробітної платні, а й можливість кар'єрного зростання, реалізації знань і здібностей, набуття досвіду.

А який рівень матеріального становища опитаних? Майже чверть їх вважають його нижчим за середній. 56 відсотків зазначили, що мають середній рівень достатку (у 2006 році цей показник був трохи вищим - 61 відсоток). Хоча майже вдвічі зросла порівняно з 2006 роком кількість тих, хто оцінив своє матеріальне становище вище середнього, проте їх всього 11 відсотків (у 2006 р. - 6 відсотків). Менше двох відсотків молоді вважає, що їхні статки високі. Цей показник не змінився порівняно з 2006 роком. У той же час дещо зменшилась кількість тих, хто зазначив, що їхнє матеріальне становище низьке або дуже низьке - з 9 відсотків у 2006 р. до 7 відсотків респондентів у 2007 р.

Підприємцем бути непросто

Результати дослідження засвідчили, що не бажають ставати підприємцями майже половина опитаних, або 48 відсотків (у 2006 році таких було 44 відсотки). Майже третина опитаних зазначили, що бажанню відкрити власний бізнес заважають різні обставини. Тільки 5 відсотків респондентів зауважили, що, можливо, найближчим часом відкриють свою справу. У 2007 році лише 7 відсотків опитаних були підприємцями, у 2006 році - на 2 відсотки менше.

Основними причинами, які заважають молоді розпочати свій бізнес, є: відсутність первинного капіталу та недоступність кредиту; високі податки; складна економічна і політична ситуація в країні. На недостатній рівень освіти вказали 24 відсотки опитаних (у 2006 р. - 27). 22 відсотки молоді (у 2006 р. -17), яка хотіла б відкрити власну справу, вважають, що їм на заваді стають бюрократичні перешкоди. Кожному шостому (у 2006 р. - кожному десятому) складно пристосуватися до ринкових умов.

Безробіття і міграція

У молоді віком 25-34 років головною причиною незайнятості є звільнення за власним бажанням, адже вони більш впевнені в можливості знайти іншу роботу. Основною причиною звільнення (серед тих, хто змінював своє місце роботи) стала низька оплата праці (55 відсотків). Незадовільна організація праці, умови праці - на другому місці (18 відсотків). Стільки ж звільнилися через сімейні або життєві обставини тощо. Майже кожен п'ятий опитаний відзначив відсутність перспектив кваліфікаційного росту. Невідповідність зарплати рівню кваліфікації виявилася причиною звільнення 16 відсотків молоді. Для 15 відсотків виконувана робота виявилась фізично важкою. 11 відсотків молоді назвали причиною звільнення нерегулярність надання вихідних днів та відпусток. По 10 відсотків звільнилися через реорганізацію чи ліквідацію організації та невідповідність роботи рівню кваліфікації. Відсутність соціальних пільг стала причиною звільнення 8 відсотків молоді. За ініціативою адміністрації пішли з роботи 5 відсотків молоді. Лише 3 відсотки залишили попереднє місце роботи задля відкриття власної справи.

Немало української молоді мігрує за кордон у пошуках роботи. Так, протягом останніх 2-3 років за межами України побувало 19 відсотків респондентів. З цієї кількості 29 відсотків виїздили за кордон, щоб працювати. З них, у свою чергу, половина працювала в Росії, 7 відсотків - в Італії, 5 - в Іспанії, 4 - в Португалії, 4 - у Греції.

Майже половина молодих заробітчан була задіяна у будівництві, кожен п'ятий - сільському господарстві, кожен десятий -у торгівлі. Лише 11 відсотків молоді в іншій країні працювали за фахом. Виконували роботи по дому 10 відсотків респондентів, 8 - доглядали літніх людей, дітей. Надавали послуги у сфері дозвілля та розваг два відсотки молодих українців.

Нині уряд України ставить серйозне завдання щодо того, аби наша молодь могла знайти роботу в Україні і працювати, отримуючи за неї гідну винагороду. Отже, є сподівання, що результати наступного нашого опитування будуть оптимістичнішими.

Джерело: "Урядовий кур'єр", 27.02.08 р., № 38,
Державна служба зайнятості України

Перейти вище: Статті